Lägeskontroll byggnader

Vi har behörighet för lägeskontroll av byggnader.

Respektive kommun i Sverige har var och en sina krav på om och hur en lägeskontroll skall utföras vid om-/tillbyggnad. NL Byggutsättning AB har behörighet enligt de krav som Lantmäteriverket fastställt att utföra inmätning eller s.k. lägeskontroll. Vår behörighet gäller för samtliga kommuner och deras respektive krav.Kvalitetsansvarig

För om-/tillbyggnader krävs normalt att en kvalitetsansvarig utses enligt Plan och Bygglagen (PBL).