Nils Larsson

Utbildning;
Tekn Kand, Mätnings-/Byggnadsingenjör
3 års utbildning vid Högskolan i Gävle.


E-post:
nils@nlbygg.se


Referenser tidigare anställning
   1982: Lantmäteriet, Nyköping
   1983: Anläggnings utsättning byggentreprenadföretaget SIAB
       - Bro över Västra stambanan Flen, Södermanland
       - Bro över Västra stambanan Pålsboda, Närke
       - Väg samt gångtunnlar Estunavägen, Arboga
       - Anläggnings utsättning, Södertälje
   1985: Projekt Vasaterminalen (City-) vid centralen Stockholm
       - Mätningsansvarig för mark, broar och grundläggning terminalbyggnad.
       - Kungsbron samt Klarabergsviadukten.
   1988: Svensk Byggnadsgeodesi SBG.
       - Ombyggnad kolkraftverk vid Värtan Stockholm.
       - Exploatering Starrbäcksängen, Stockholm.
       - Mätningsuppdrag vid exploatering av Nacka Strand.