Referensprojekt Anläggningsutsättning


Grödingebanan nybyggnation dubbelspår Stockholm Syd- Järna. Mätningsuppdrag åt flera entreprenörer under perioden 1991-92.

Svealandsbanan nybyggnad dubbelspår samt utbyggnad motorväg, Södertälje - Strängnäs.

Käppalaverket Stockholm. Mätkontroll vid utbyggnad bergrum samt utfyllnad Gåshaga pirar 1995. Kund; Con Pro Engineering.

Västra stambanan anpassning av spårsträckan (kurvrätning) Flen - Katrineholm 1995. Kund; Greens Anläggnings AB.

Häggviksleden. Trafikplats vid E4 med broar, stödmurar 1996 -97. Kund; SIAB/NCC.

Tvärbanan Gröndal Stockholm, nyanläggning spår i gatumiljö 1998 -99. Vägverket Produktion.

Ostkustbanan Skutskär, utbyggnad till dubbelspår samt broar och perronger 2002 -04 Kund; NCC Construction.

Täbykyrkby 2004 Bostäder flerfamiljshus, kund Skanska

E4 Uppsala – Gävle nyproduktion motorväg, Norra etappen vid Tierp 2007. Kund; PEAB.

VA-projekt Kummelnäs, Vikingshill och Grävlingsberg i Nacka. Utsättning samt mängdreglering 2008-2009. Kund; Frentab.