Referensprojekt Byggutsättning


Kv Läkaren Dalagatan 5, nyproduktion kontor samt ställverk Stockholm 1989. Kund Platzer, Norrtälje Svets AB.

Nyproduktion flerfamiljshus Ektorps centrum och Jarlaberg, Nacka 1990-93.Kund; Skanska.

Wasa (försäkringar) huvudkontor Solna 1992. Kund; ÅLB Åke Larsson Byggare.

Karolinska Institutet nybyggnad Scheelelab 1995. Kund; Platzerbygg AB.

Ericsson, nybyggnad kontor i Älvsjö. Mark och grundläggningsarbeten, mängdberäkning berg. Kund Skanska 1994-1995.

Arlanda pir F (terminal 6) 1999-2003. Nybyggnad terminalbyggnad samt ramper och utbyggnad av glykolrening längs befintliga bansystemet tillfartsvägar ramper. Total byggkostnad ca 2 000 milj. Byggherre; LFV mark samt LFV projekt 2002.

Kv Arbetsledaren i Årstadal, Flerfamiljshus 2007-09. Byggherre Stockholmshem.
http://www.stockholmshem.se/Pages/InfoPage.aspx?id=210
I projektet har vi haft ansvar för all förekommande mätning så som utsättning för prefabricerad stomme, platsgjutningar, grundläggning, stomkomplettering (lättväggar och tak), lägeskontroll gentemot Stockholms stad och givetvis ett eget etablerat byggnät.
Kunder; Frentab, Hubo Bygg AB, Torsten Lindkvist Byggnads AB, Projektgaranti samt Tengbom Naturvårdbyrån.

Sandvik Sandviken 2008, etablering av byggnät för utbyggnad av processindustri. Vårt uppdrag har varit att mäta och beräkna ett lokalt stomnät i plan för en 300 meter lång tillbyggnad av en befintlig industrihall. Kund BJ Markbyggnads AB. Byggherre; Sandvik.

Farsta Centrum 2008-09, Ombyggnad av butikslokaler. Ny stålstomme, ventilationsschakt samt 5 stycken nya hissar. Kund Hubo Bygg AB, Byggherre är Atrium Ljungberg och projektledare Uppsala Byggstyrning AB.

Kv Ugglan, Sundbyberg 2007-08. Nyproduktion 50 lägenheter i 3 punkthus. Kund; Viktor Hanson Byggnads AB, Blidö Entreprenad AB. Byggherre SKB.

Carl Malmsten CTD, Larsberg Lidingö 2008. Nyproduktion av utbildninglokaler för Linköpings Universitet. Kund; JM Entreprenad AB. Projektledning; Arcona. Byggherre; John Mattson Fastigheter AB.

Baggens Udde 7:8, Neglinge, Salsjöbaden 2008. Nyproduktion 6 stycken enfamiljshus. Kund; JM Entreprenad AB. Byggherre; Götenehus.