Vi har fyra olika huvudområden som inbegriper de flesta av våra mätningsuppdrag;

Byggutsättning

Anläggningsutsättning

Projekteringsinmätning

Utbildning