Vi har fyra olika huvudområden som inbegriper de flesta av våra mätningsuppdrag;

Byggutsättning

Anläggningsutsättning

Projekteringsinmätning

Utbildning
Anläggningsutsättning

All förekommande mätning på infrastrukturprojekt; vägar, VA-ledningar, broar och tunnel.
Vi utför produktionsutsättning, relationsinmätning, terrängmodeller, sättningsmätning och mängdregleringar för alla typer av anläggningsprojekt. Mätningen sker med både totalstationer och GPS (nätverks-RTK).

För att titta på några av våra utförda uppdrag klicka här