Vi har fyra olika huvudområden som inbegriper de flesta av våra mätningsuppdrag;

Byggutsättning

Anläggningsutsättning

Projekteringsinmätning

Utbildning
Byggutsättning

Inom kategorin byggutsättning görs all mätning som har med byggnader, industri och offentliga lokaler att göra. Uppdragen är ofta ny- eller ombyggnad av bostäder, kontor, skolor eller industrier. Uppdragen kan vara av mycket varierande slag som exempel kan nämnas; utsättning för stomme och stomkompletteringar, etablering av byggnät, utsättning för gjutning av betongbjälklag och väggar, utsättning för stålmontage och prefab betong.

För att titta på några av våra utförda uppdrag klicka här