Vi har fyra olika huvudområden som inbegriper de flesta av våra mätningsuppdrag;

Byggutsättning

Anläggningsutsättning

Projekteringsinmätning

Utbildning
Projekteringsinmätning


Byggnader och konstruktioner
Ritningsunderlag som ligger till grund för projektering kan ofta behöva uppdateras avseende måttriktighet och innehåll. En kompletterande inmätning kan räta ut de frågetecken som finns för objektets mått/storlek. Konstruktörer och arkitekter är vår främsta målgrupp för denna typ av mätningsuppdrag.


Anläggning och terräng
Vi levererar digitala terrängmodeller som projekteringsstöd för bland annat landskapsarkitekter.

För att titta på några av våra utförda uppdrag klicka här


Laserskanning
Vid rikligt detaljerade föremål kan en skanning utföras för att skapa ett digitalt projekteringsunderlag. Skannern mäter ett punktmoln bestående av punkter med plan och höjdvärden (X,Y och Z). Punktmolnet modelleras i separat programvara eller exporteras till CAD program för att där generera den information man önskar. Exempel på när skanning kan vara lämpligt är; komplicerade fasader, industribyggnader med komplicerade installationer/maskiner men även hela byggnader kan skannas för att få en heltäckande modell. Anders, Nils och Daniel har gått utbildningen Laserskanning från marken och luften C på Högskolan i Gävle.

För att läsa mer om Laserskanning klicka här (Länk till Laserskanning projekteringsinmätning)