Vi har fyra olika huvudområden som inbegriper de flesta av våra mätningsuppdrag;

Byggutsättning

Anläggningsutsättning

Projekteringsinmätning

Utbildning
Utbildning

NL Byggutsättning AB kan bidra med olika lösningar för grundläggande mätningsutbildning. Utbildning eller påbyggnadskurser inom mätning kan ges ifrån kundens specifika behov eller som en resurs vid redan befintliga utbildningar.